Strona Główna | AKTUALNOŚCI | O Powiecie | Zagrożenia | Struktura Komendy | Kierownictwo | Załatwianie spraw | Publikacje | System Ratowniczy | Jednostki KSRG | Galerie | Porady | Kronika strony | Łącza pokrewne

Komenda Powiatowa  P S P  w Wysokiem Mazowieckiem

.. być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia

Siedziba Komendy

Komenda

Struktura organizacyjna

Komendant Powiatowy działa przy pomocy Komendy Powiatowej na podstawie:

> ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

> ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

> rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

> przepisów odrębnych;

> opracowanego Regulaminu Organizacyjnego

 

Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu wysokomazowieckiego obejmujący miasto Wysokie Mazowieckie oraz gminy: Ciechanowiec, Czyżew Osada, Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie.

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Wysokie Mazowieckie.

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

> kierowanie pracą komendy powiatowej;

> strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

> zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

> wzory pieczęci i stempli;

> liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

 

Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

> Sekcja Organizacyjno - Kadrowa;

> Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów;

> Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna;

> Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych;

> Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zastępcy komendanta powiatowego podlegają bezpośrednio:

> Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Wysokiem Mazowieckiem w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP - w pozostałym zakresie;

> Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych - w pozostałym zakresie.

Mapka powiatu