Strona Główna | AKTUALNOŚCI | O Powiecie | Zagrożenia | Struktura Komendy | Kierownictwo | Załatwianie spraw | Publikacje | System Ratowniczy | Jednostki KSRG | Galerie | Porady | Kronika strony | Łącza pokrewne

Komenda Powiatowa  P S P  w Wysokiem Mazowieckiem

.. być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia

Kierownictwo Komendy

Kontakt ze wszystkimi funkcjonariuszami — telefon centrali (86) 275 81 00

starszy brygadier mgr inż. Andrzej Koc

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  (KP PSP)

- funkcję pełni od dnia 1 czerwca 1999 r.

tel. bezpośredni: 86 275 81 01

 

W sprawie skarg, wniosków i petycji Komendant przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 15:30

starszy brygadier mgr inż. Tomasz Sieńczuk

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

- funkcję pełni od 15 czerwca 1999 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 03

Opiekun witryny, Oficer Prasowy KP PSP

brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

– funkcję pełni od 15 czerwca 1999 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 13

kapitan mgr inż.  Wojciech Sokołowski

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

funkcję pełni od 1 lipca 2017 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 13

Bezpośredni nadzór nad Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

młodszy brygadier inż. Grzegorz Kulesza

Kierownik Sekcji Organizacyjno — Kadrowej

w komórce organizacyjnej od 20 stycznia 2006 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 14

Grzegorz Kulesza Grzegorz Kulesza Wojciech Sokołowski Zbigniew Zalewski Tomasz Sieńczuk Andrzej Koc

kapitan mgr inż. Piotr Pruszyński


aspirant inż. Radosław Maciuszko

młodszy brygadier mgr Marcin Janowski

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@straz.bialystok.pl

tel. bezpośredni: 85 670 27 11

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej

- w komórce organizacyjnej od 12 marca 2004 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 10

Starszy Inspektor Sztabowy w Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej

- w komórce organizacyjnej od 1 września 2009 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 10

Piotr Pruszyński Radosław Maciuszko

inż. Wioletta Szcześniak

Starszy Specjalista - Korpus Służby Cywilnej

— w Sekcji Organizacyjno - Kadrowej od 1 września 2005 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 01

Wioletta Szcześniak

ogniomistrz mgr Malwina Maria Roszkowska

Starszy Technik w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds finansów

— w komórce organizacyjnej od 1 czerwca 2008 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 11

Malwina Roszkowska

Kierownicy Komórek Organizacyjnych

młodszy brygadier mgr inż. Adam Frankowski

Samodzielne Stanowisko Pracy ds kontrolno - rozpoznawczych

— w komórce organizacyjnej od 1 stycznia 2005 r.

tel. bezpośredni: (86) 275 81 14

Stanowisko pracy ds. BHP

 

Adam Frankowski