OSP Wysokie Mazowieckie - 1928 rok

 (przepraszamy, strona jest w budowie)

Pierwsza siedziba Komendy Powiatowej Straży Pożarnych - 1958 rok

 

 

 

Z dniem pierwszego czerwca 1975 roku zostaje zorganizowana Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem, która rejonem swojego działania objęła obszar 1 595,16 km2  zamieszkiwany przez ponad 72 tysiące 700 osób. W zakresie ochrony przeciwpożarowej terytorialnie obejmowała:

Gminę Boguty – z terenu byłego województwa warszawskiego (pow. 88,36 km2, ludn. 3525 osób)

Miasto i Gminę Ciechanowiec – z terenu byłego województwa białostockiego (201,37 km2, 9170 osób)

Gminę Czyżew – z terenu byłego województwa białostockiego (123,40 km2, 6895 osób)

Gminę Klukowo – z terenu byłego województwa białostockiego (123,86 km2, 5645 osób)

Gminę Nur – z terenu byłego województwa warszawskiego (107,67 km2, 4576 osób)

Gminę Perlejewo – z terenu byłego województwa białostockiego (106,33 km2, 3942 osób)

Gminę Nowe Piekuty – z terenu byłego województwa białostockiego (109,37 km2, 4602 osób)

Gminę Sokoły – z terenu byłego województwa białostockiego (155,57 km2, 7337 osób)

Gminę Szepietowo – z terenu byłego województwa białostockiego (159,12 km2, 8150 osób)

Miasto i Gminę Wysokie Mazowieckie – z terenu byłego województwa białostockiego (174,13 km2, 12440 osób)

Gminę Zaręby Kościelne – z terenu byłego województwa warszawskiego (126,38 km2, 6431 osób)

 

Pierwszym Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach nowego układu województw, został ppor. poż. Wojciech Mączyński - jako pełniący obowiązki, zaś z dniem 1 sierpnia 1975r. zostaje mianowany na to stanowisko kpt. poż. Konstanty Gardyszewski.

Nad bezpieczeństwem w zakresie ochrony przeciwpożarowej czuwa Zawodowa Straż Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem w sile jednego plutonu (na każdej zmianie służbę pełni jedna sekcja) oraz Ochotnicze Straże Pożarne w liczebności 118 jednostek.

            Liczba jednostek OSP w poszczególnych Gminach

            (według stanu na dzień 1 lipca 1977 roku; M – z motopompą, S - samochodowa):

1.Boguty                           -            7 OSP:            5 „M” i 2 „S”

2.Ciechanowiec                 -          15 OSP:          12 „M” i 3 „S”

3.Czyżew                          -            9 OSP:            6 „M” i 3 „S”

4.Klukowo                        -            9 OSP:            5 „M” i 4 „S”

5.Nur                                -          13 OSP:            9 „M” i 4 „S”

6.Perlejewo                       -            6 OSP:            4 „M” i 2 „S”

7.Nowe Piekuty                -          10 OSP:            7 „M” i 3 „S”

8.Sokoły                           -          13 OSP:          11 „M” i 2 „S”

9.Szepietowo                    -          13 OSP:            9 „M” i 4 „S”

10.Wysokie Mazowieckie    -          16 OSP:          10 „M” i 6 „S”

11.Zaręby Kościelne            -            7 OSP:            5 „M” i 2 „S”